ХVI Міжнародна науково практична інтернет-конференція  здобувачів вищої освіти та  молодих учених

ХVIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених