Скарбниця духовних надбань

Хороша бібліотека є книжковим відображенням всесвіту.

М. Рубакін.

Фонд бібліотеки в основному був сформований у 2001-2008 роках.

Проведений аналіз стану забезпеченості дисциплін усіх кафедр продемонстрував, що цей показник становить 85-90%. Добре забезпечені підручниками навчальні дисципліни кафедри фінансів обліку та аудиту; економіки, маркетингу, соціальної роботи та економічної кібернетики; міжнародної економіки, менеджменту та економічної теорії; англійської філології та перекладу. Предметом гордості працівників бібліотеки та інституту стали перекладні словники, їх різноманітність. В наступні роки навчальна література поповнюється новими виданнями залежно від змін в освітніх програмах і появою нових навчальних дисциплін.

Фонд підручників, навчальних посібників, брошур, періодичних видань нараховує близько 17 тисяч примірників.

В бібліотеці студенти можуть отримати методичні посібник, і це дуже зручно: в одному місці можна скористатися і методичними матеріалами і рекомендованою в них навчальною літературою.

Основні завдання діяльності бібліотеки:

– формування бібліотечного фонду відповідно до профілю вищого навчального закладу;

–      надання бібліотечних послуг, задоволення інформаційних потреб читачів;

–  виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою;

–  сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального, духовного творчого розвитку.

Періодичні видання, пропоновані бібліотекою до послуг користувачів:

–       Актуальні проблеми економіки

–       Маркетинг в Україні

–       Зарубіжна література

–       Економіст

–       Економіка України

–       Економіка. Фінанси. Право

–       Іноземні мови

–       Фінанси України

–       Український педагогічний журнал Ukrainianeducationaljournal

–       English

–       Соціальний захист

–       Голос України

–       Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України

–  Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка (Харків)

–       Соціальний педагог

Бібліотека – це не лише пункт видачі навчальної літератури. Це храм книги, де вислухають, порадять, допоможуть і словом, і ділом, і посприяють у розкритті ваших глибоко захованих здібностей.

Завідувач бібліотеки – Поркіна Любов Антонівна.
 Адреса: м.Кременчук, проспект Свободи, 79.

Електронна бібліотека

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННО-ВІРТУАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Для формування професійних компетентностей студентів, підвищення якості навчального та виховного процесів відділ інформаційних технологій (ВІТ) забезпечує використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчальному процесі.

В процесі навчання студенти усіх форм навчання та слухачі центру перепідготовки кадрів можуть користуватися ресурсами Електронно-віртуальній бібліотеці навчально-методичних матеріалів (ЕВБНММ): навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін, електронними версіями підручників, посібників, статей тощо.

Переваги користування ЕВБНММ:

– значно розширюється інформаційне поле отримання довідникової, навчальної та наукової інформації;

– дає можливість працювати з електронними інформаційними ресурсами та матеріалами навчальних курсів відповідного семестру, які розроблені викладачами інституту у зручний для користувача час.

 ВХІД ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

Перелік бібліотек (веб-сайти) 

Національні бібліотеки України та бібліотеки загальнодержавного значення

1.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

2. Національна парламентська бібліотека України

http://www.nplu.kiev.ua/

3. Державна науково-технічна бібліотека України

http://gntb.gov.ua/ua/

4. Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького

http://www.odnb.odessa.ua

5. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

http://korolenko.kharkov.com/

Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

1.Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://www.franko.crimea.ua/ї

2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

http://www.library.vn.ua/

3. Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

http://www.ounb.lutsk.ua/

4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

http://www.libr.dp.ua/

5. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.Крупської

http://www.library.donetsk.ua/

6. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека

http://www.biblioteka.uz.ua/

7. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

http://www.zounb.zp.ua/

8. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка

http://www.lib.if.ua/

9. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського

http://www.library.kr.ua/ukr/

10. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Горького

http://www.library.lg.ua/ukr/

11. Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. .Гмирьова

http://www.reglibrary.mk.ua/

12. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки

http://www.lucl.kiev.ua/

13. Рівненська державна обласна бібліотека

http://www.libr.rv.ua

14. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської

http://sumylib.iatp.org.ua

15.Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

16. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

http://www.library.kharkov.ua/

17. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гончара

http://www.lib.kherson.ua/

18. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Островського

http://www.ounb.km.ua/

19. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т.Г.Шевченка

http://www.library.ck.ua/

20. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Івасюка

http://hosted.sacura.net/library/

21. Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

http://libkor.cg.ukrtel.net/

Наукові бібліотеки національних та державних університетів

1. Наукова бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки

http://www.library.vdu.edu.ua/

2. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

http://library.dsu.dp.ua/

3. Наукова бібліотека Донецького національного університету

http://library.dongu.donetsk.ua/

4. Наукова бібліотека Житомирського державного університету ім. І.Франка

http://www.zu.edu.ua/

5. Наукова бібліотека Закарпатського державного університету

http://www.lib.zakdu.edu.ua/

6. Наукова бібліотека Запорізького національного університету

7. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського державного університету ім. І.Огієнка

http://www.kpdu.edu.ua/index.php

8. Наукова бібліотека ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

9. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»

http://www.library.ukma.kiev.ua

10. Наукова бібліотека Луганського національного університету ім. Т.Шевченка

http://lib.luguniv.edu.ua/

11. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І.Франка

http://www.franko.lviv.ua/bibl/

12. Наукова бібліотека Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського

13. Наукова бібліотека Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя

http://www.ndu.edu.ua/

14. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова

http://www.libonu.od.ua/

15. Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»

http://lib.uosa.uar.net/

16. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

http://www.pu.if.ua/

17. Наукова бібліотека Сумського державного університету

http://library.sumdu.edu.ua/

18. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. Даля

http://www.snu.edu.ua/

19. Наукова бібліотека Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

http://www.tnu.crimea.ua/

20. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

http://www.univ.uzhgorod.ua/

21. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Карабіна

http://www-library.univer.kharkov.ua/

22. Наукова бібліотека Херсонського державного університету

http://www.university.kherson.ua/

23. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

http://library.tup.km.ua/

24. Наукова бібліотека Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

http://www.cdu.edu.ua/