Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв’язками між ними.

      В Кременчуцькому інституті ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” наказом № 005- Я від «25» листопада 2011 року затверджені наступні 22 процеси системи управління:

 –       Аналіз системи управління якістю з боку вищого керівництва та планування

 –       Управління внутрішніми аудитами

 –       Управління невідповідною продукцією (послугою)

 –       Управління коригувальними та запобіжними діями

 –       Ліцензування та акредитації

 –       Підготовка абітурієнтів до вступу у ВНЗ 

 –       Прийом абітурієнтів у ВНЗ

 –       Організація навчального процесу

 –       Реалізація основних освітніх програм за напрямами (спеціальностями)

 –       Інноваційна діяльність

 –       Виховний процес

 –       Управління науково-дослідною діяльністю

 –       Підготовка кадрів вищої кваліфікації

 –       Післядипломна освіта

 –       Соціологічні дослідження та взаємозв’язок із споживачами

 –       Управління персоналом

 –       Бібліотечно-інформаційне забезпечення

 –       Управління інформаційним середовищем

 –       Управління інфраструктурою

 –       Управління закупівлями

 –       Інформаційно-рекламна діяльність

 –       Соціальна зорієнтованість