Ліцензії на провадження освітньої діяльності Придніпровського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП

Сертифікати про акредитацію освітніх програм Придніпровського інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Мова (мови) освітнього процесу