Освітньо-професійна програма “Соціальна робота” за спеціальністю 231 Соціальна робота

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Рецензія на ОПП

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України “”Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” від 28.05.2021 р. №593