Освітні програми та перелік освітніх компонентів

Спеціальність 231 “Соціальна робота” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 051 “Економіка” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 075 “Маркетинг” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 035 “Філологія” за першим (бакалаврським) рівнем освіти

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціальність 015 “Професійна освіта “Цифрові технології”

Спеціальність 081 “Право”

Магістратура

Спеціальність 051 “Економіка”