Ступінь вищої освіти бакалавр

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

Спеціальність 075 «Маркетинг» 

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціальність 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» 

Спеціальність 081 «Право» 

Ступінь вищої освіти магістр

Спеціальність 051 «Економіка»